Sokol Komín

Sokol Brno – Komín

Pojištění

Česká obec sokolská pojišťuje své členy. Pojistky se průběžně mění.

Při pojistné události, nejčastěji úraz či poškození majetku je třeba si na stránce ČOS sokol.eu najít za pomoci vyhledávače „zadat slovo – pojištění“ konkrétní dokument. Ten si vyplnit, případně komunikovat s pojišťovnou. Jednatel Sokola Komín pak jen příslušný dokument potvrdí, tedy to, že se
událost stala na akci Sokola.

Souběžně s tím může cvičenec uplatňovat i vlastní soukromé pojištění. Pokud takové má. Toto Sokol nijak nepotvrzuje. Poškozený pak dostává za úraz plnění třeba dvakrát.