Sokol Komín

Sokol Brno – Komín

Historie

Počátky

Po vzniku první sokolské jednoty v Praze v r. 1862 nalézají Tyršovy a Fügnerovy myšlenky živnou půdu pro vznik sokolských jednot v dalších městech a na venkově. V Komíně pomohli ustavit pobočku své jednoty členové žabovřeského Sokola v r. 1905. Nadšením a obětavostí několika málo členů (31) museli občany přesvědčovat, že tělesná cvičení prospívají zdraví. Stavěly se jim do cesty předsudky společenské, náboženské i politické. Scházejí se, cvičí venku, později ve stodole, když jim obecní výbor zamítl zapůjčení místnosti ve staré škole a též louky za řekou.

V r. 1907 cvičí 7 členů na II. Všesokolském sletu v Praze a v r. 1909 pořádá naše jednota okrskové veřejné cvičení. Jednotlivé skladby nacvičili na dvoře prvního starosty. Byl jím bratr Večeřa, náčelníkem bratr Doležal, jednatelem bratr Drahovzal, pokladníkem bratr Kloupar. Činnost se rozrůstá, hrají divadlo, pořádají výlety, zábavy, z výtěžku kupují nářadí a zřizují knihovnu.
Silný rozvoj jednoty přerušila 1. světová válka. Hlavní činovníci odcházejí na frontu. Činnost jednoty udržují ženy. Cvičí, podporují rodiny, jejichž otcové narukovali, knihy uschovávají ve svých domácnostech. Prořídlé řady členů se po válce opět dávají s novou chutí do sokolské práce. V r. 1919 už pravidelně cvičí všechny složky a na VIII. Všesokolském sletu v Praze cvičí 16 dorostenců a 30 členů naší jednoty.

1862

Vlastní hřiště

Zakoupením pozemků začínají budovat vlastní hřiště na břehu řeky Svratky. Dva roky zavážejí kamením z blízkého kamenolomu koryto staré mlýnské strouhy, která přetínala budoucí hřiště. Upravují břeh řeky, vysazují lípy a topoly. Vlastním nákladem provádí adaptaci v sále u Doležalů (dnešní Restaurace u Dvořáků) pro provoz vlastního kina, aby bylo možno zajistit finanční základ.

1919

Stavba sokolovny

Blížilo se 25. výročí založení jednoty. Touha zbudovat vlastní sokolovnu byla hlavním motivem usnesení valné hromady
 v r. 1929. Téhož roku byl slavnostně položen základní kámen ke stavbě sokolovny. Pro všechny členy jednoty začalo období nezištné, obětavé a vyčerpávající práce. Přes 4.000 odpracovaných hodin jen při úpravě terénu a hloubení základů. Na darech a bezúročných půjčkách bylo získáno 85.000 Kč, nepočítaných hodin schůzování a vytrvalého zařizování členů stavební komise a výboru jednoty.

Projekt architekta Kopřivy byl v červenci 1929 jednotou přijat a již v srpnu bylo započato se stavbou. Ta byla slavnostně otevřena 22. června 1930. V této době bylo již 300 členu jednoty.

Dále žila jednota bohatou činností tělovýchovnou, kulturní a společenskou a měla spoustu dalších plánů.

1929

foto: Encyklopedie Brna

Sokol se však stal nepohodlným a nebezpečným pro všechny totalitní režimy. Nejdříve byl zakázán v r. 1915, druhá likvidace Sokola byla v r. 1941, kdy jej rozprášili nacisté a potřetí po r. 1948 jej pohltila sjednocená tělovýchova. Při všech třech odbojích přinesla velká řada bratří a sester oběť nejvyšší.

Nový začátek

Listopad 1989 znamenal pro Sokol začátek nové éry. Obnova Sokola ležela hlavně na bedrech těch, kteří v minulosti prošli sokolskou výchovou. Mladší se o Sokole dozvídají prostřednictvím vyprávění rodičů a prarodičů, to však nikdy nemůže zobrazit osobní prožitek.

Dne 11. dubna 1990 byla obnovena činnost naší jednoty v Komíně. Značně zdevastovaná budova sokolovny nám byla vrácena dne 1. července 1991, však původní sokolské hřiště nám vráceno nebylo. V průběhu posledních let proběhly velké rekonstrukce a opravy budovy. Výměna oken, vchodových dveří, podlahy v tělocvičně, instalace plynového topení, oprava fasády, vybudování sociálního zařízení a klubovny.

V nové politické situaci není třeba klást důraz na obranu češství a demokracie tak, jak o ni bylo nutné usilovat v době přelomu 19. a 20. století. V platnosti však zůstávají – měly by zůstávat – hodnoty morální, duchovní a fyzické, které byly v minulosti v Sokole mnohem více než nyní prosazovány a plněny.

1989