Sokol Komín

Sokol Brno – Komín

Příspěvky

Příspěvky v roce 2023

Členský příspěvek (stanoveno ČOS)

0 – 18 let
19 – 64 let
65 a více let

300,-
600,-
300,-

Oddílový příspěvek

Pracující
Děti, žáci, dorostenci, studenti do 26-ti let
Důchodci, ZTP, ženy na MD

800,- / 1 h týdně
400,- / 1 h týdně
400,- / 1 h týdně

od 18 let je třeba prokázat potvrzení o studiu

Členský příspěvek každý platí jen jednou, a to i v případě členství v jiné sokolské jednotě.

Oddílový příspěvek může být ještě navýšený o vícenáklady na různé akce. Informaci podá
vždy vedoucí konkrétního oddílu.

Od placení oddílových příspěvků jsou osvobozeni:
– vedoucí oddílů, cvičitelé a trenéři
– členové výboru Sokola
– členové Sokola starší 80 let
– děti členů výboru a cvičitelů do 18 let

U nečlenů bude vybíráno za 1 h cvičení 100 Kč, tito hosté cvičí na vlastní nebezpečí.

Oddílový příspěvek se platí podle počtu odcvičených hodin za týden (1h / týden = 800 Kč / 400 Kč, 1,5h / týden = 1 200 Kč / 600 Kč, 2h / týden = 1 600 Kč/ 800 Kč).